Jak si půjčit motocykl

  1. vybrat motocykl
  2. zvolit termín (telefonicky či e-mailem ověřte dostupnost)
  3. zvolit příslušenství
  4. prostudovat si smlouvu o nájmu
  5. rezervovat motocykl

 

 

Všeobecné podmínky:

Všeobecné podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

Podmínky – věk a doklady

Nájemce musí dovršit věk minimálně 18 let a být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny. Motocykl bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz a řidičský průkaz), u firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku, příp. plnou moc. Motocykl smí řídit pouze nájemce.

 

Půjčovací doba

Půjčení motocyklu je možné po telefonické dohodě.

 

Půjčení a vrácení motocyklu

Motocykl se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací. Den předání a den vrácení motocyklu se počítá jako jeden den pronájmu.

 

Kauce

Při předání motocyklu požadujeme vratnou kauci. Kauce je určena na případné poškození motocyklu nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a úhradu spoluúčasti na havarijním pojištění.

 

Pojištění

Motocykly mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motocyklu s územní platností dle zelené karty a jsou havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10.000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství motocyklu se havarijní pojištění neuplatňuje. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů. (Podrobněji je stanoveno ve smlouvě).

 

Platební podmínky

Nájemné se hradí při podpisu smlouvy. Úhrada rezervační zálohy dle předchozí domluvy.

 

Sankce

Za nedodržení smluvních podmínek, ztrátu či poškození příslušenství nebo poškození motocyklu se účtuje smluvní pokuta, viz smlouva.

 

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, či odcizení motocyklu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření.

 

Příslušenství

Naše půjčovna nabízí k zapůjčení další příslušenství. Aktuální nabídka na internetových stránkách.

 

 

Specifické povinnosti nájemce a pronajímatele jsou stanoveny ve smlouvě.

 

 

Další ujednání:

  • Nájemce uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů pronajímateli.
  • Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za újmu na životě, nebo zdraví nájemce, způsobené nesprávným užitím motocyklu.
  • Po předchozí dohodě je možné zaparkovat Vaše auto či motocykl u nás.

 

 

Detailní podmínky pronájmu, povinnosti a další náležitosti, jsou uvedeny ve smlouvě.